2.5.1 Osoitineleet

Kriteeri (taso A)

Kaikkia toimintoja, joissa hyödynnetään monipiste- tai reittiin perustuvia ohjauseleitä, voidaan käyttää myös yhdellä osoittimella ja ilman reittiin perustuvaa elettä, paitsi jos kyseinen ohjaustapa on olennainen.

Huomautus: Tämä vaatimus koskee verkkosisältöä, joka vastaanottaa ja tulkitsee osoitinlaitteen toimintoja (ts. tämä ei koske toimintoja, joilla ohjataan käyttäjäagenttia tai avustavaa teknologiaa).

Kuvaus

Henkilöillä, joilla on motorisia rajoitteita, tarkat pyyhkäisyeleet, kohdistimen liikuttaminen tarkasti tai hiiren liikuttaminen nappi pohjassa painettuna (raahaus) voivat olla vaikeita. Käyttäjät, jotka käyttävät osoitinkynää (stylus) tai muuta yhden pisteen osoitinta kosketusnäytön käyttämiseen, eivät voi käyttää monen pisteen ohjauseleitä kosketusnäytöllä. Monimutkaiset pyyhkäisyeleet eivät myöskään välttämättä ole kaikkien käyttäjien tiedossa.

Vaatimus monimutkaisen reitin käyttämiseen voi syntyä, jos käytetään monimutkaisia valikkorakenteita, joissa alavalikko aukeaa, kun hiiren vie valikkokohteen päälle, ja sen jälkeen hiiri täytyy siirtää tarkkaa reittiä alavalikon päälle, ettei aktivoida vahingossa toista valikkokohdetta tai ettei alavalikko poistu näkyvistä.

Monipiste-eleitä käytetään esimerkiksi kosketusnäytöllisissä laitteissa. Tällainen voi olla mm. kuvan suurentamiseen käytettävä nipistysele tai useammalla sormella tehtävät pyyhkäisyeleet. 

Reittiin perustuvat ohjauseleet tarkoittavat pyyhkäisyeleitä, hiirellä raahaamista tai eleitä, joissa kohdistinta täytyy liikuttaa monimutkaisen polun mukaisesti.

Miten tarkistetaan

Tarkista, ovatko kaikki sivun toiminnallisuudet käytettävissä ilman pyyhkäisy, raahaus-, monipiste-, tai monimutkaiseen reittiin perustuvia ohjauseleitä. 

← Edellinen ohje2.4.10 Osioiden otsikot
Seuraava ohje →2.5.2 Osoitinlaitteella tehdyn valinnan peruuttaminen