2.5.4 Käyttö liikkeen avulla

Kriteeri (taso A)

 Toiminnallisuus, jota voidaan käyttää liikuttamalla laitetta, voidaan käyttää myös käyttöliittymäkomponenttien avulla, ja liikeaktivointi voidaan ottaa pois päältä, jotta vältetään toiminnan aktivoiminen vahingossa. Tämä ei koske seuraavia tapauksia:

  • Tuettu rajapinta: Liikeaktivointi on toteutettu sellaisen rajapinnan kautta, joka on saavutettavuudeltaan tuettu.
  • Olennainen: Liike on toiminnon kannalta olennainen, ja sen poistaminen mitätöisi toiminnon

Kuvaus

Mobiililaitteissa on monenlaisia liikeantureita, joita voidaan käyttää laitteen ohjaamiseen. Esimerkiksi laitteen ravistaminen voi aktivoida kumoa-toiminnon.

Osalla käyttäjistä mobiililaite on kiinnitetty esimerkiksi pyörätuoliin niin, että sen asentoa ei voi vaihtaa. Laitteen kääntäminen eri asentoon voi olla hankalaa myös muiden motoristen tai tilanteeseen liittyvien rajoitteiden vuoksi. Toiminto saatta aktivoitua myös vahingossa, esimerkiksi vapinan tai pyörätuolin tärinän vuoksi.

Miten tarkistetaan

Jos verkkosivulla on käytetty liikkeeseen perustuvia eleitä, ne voi kytkeä pois, ja toimintoja voi käyttää myös käyttöliittymäkomponenttien kautta.

← Edellinen ohje2.5.3 Nimilappu nimessä
Seuraava ohje →2.5.5 Kohteen koko