3.2.1 Kohdistaminen

Kriteeri (taso A)

Kun mikä tahansa komponentti vastaanottaa fokuksen, se ei aiheuta kontekstin muutosta.

Lue lisää W3:n sivuilta.

Kuvaus

Kun verkkosivun jokin elementti vastaanottaa fokuksen, sen seurauksena;

  • Sivu ei merkittävästi muutu
  • Pop­up-­ikkuna ei avaudu
  • Näppäimistön fokus ei siirry loogisesta paikastaan
  • Ei tapahdu mitään muuta muutosta, joka voisi hämmentää tai disorientoida käyttäjää.

Yksi esimerkki väärästä toimintatavasta ovat navigointirakenteina toimivat pudotusvalikot, jotka avaavat sivun heti fokuksen saatuaan. Tämä voidaan testata käymällä valikko läpi näppäimistön avulla. Pudotusvalikkorakenteen tulisi toimia niin, että käyttäjä voi edetä rakenteessa vapaasti näppäinten avulla ja erikseen valita haluamansa sivun esimerkiksi enter­näppäimellä. Fokuksen siirtymisen elementtiin (siirtyminen valikkorakenteen elementtiin tab­näppäimellä) tai sieltä pois ei tulisi itsessään aiheuttaa uuden ikkunan tai sivun avautumista.

Miten tarkistetaan

Käy verkkosivu läpi näppäimistöllä (tabulaattori/nuolinäppäimet).

← Edellinen ohje3.1.6 Ääntämys
Seuraava ohje →3.2.2 Syöte