3.2.3 Johdonmukainen navigointi

Kriteeri (taso AA)

Verkkosivujen joukon useilla verkkosivuilla toistuvat navigointimekanismit esiintyvät aina samassa suhteellisessa järjestyksessä, ellei käyttäjä toisin valitse.

Lue lisää W3:n sivuilta.

Kuvaus

Pysyykö useilla sivuilla toistuvien navigaatioelementtien linkkijärjestys samana verkkopalvelun eri sivuilla? Huomioitavaa: Tämä kriteeri ei kiellä sivukohtaisia alinavigaatiorakenteita tai sitä, että navigaatiorakenne korvataan esimerkiksi alitasollaan jollain tietyllä sivulla. Sen sijaan kriteeri ei täyty esimerkiksi mikäli:

  • Saman navigaatiorakenteen sisäinen linkkijärjestys verkkopalvelun eri sivuilla vaihtelee.
  • Saman navigaatiorakenteen paikka verkkopalvelun eri sivuilla vaihtelee.
← Edellinen ohje3.2.2 Syöte
Seuraava ohje →3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen