3.3.4 Virheiden ennaltaehkäisy (lakiin perustuva, taloudellinen, data)

Kriteeri (taso AA)

Verkkosivuille, joista seuraa käyttäjälle lakiin perustuvia sitoumuksia tai taloudellisia transaktioita, jotka muokkaavat tai poistavat käyttäjän hallinnoimaa dataa tietovarastossa tai jotka lähettävät käyttäjän testivastauksia, ainakin yksi seuraavista pitää paikkansa: (Taso AA)

  1. Peruttava: Lähetykset ovat peruttavissa.

  2. Tarkastettu: Käyttäjän syöttämä data tarkastetaan syötevirheiden varalta ja käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus virheiden korjaamiseen.

  3. Vahvistettu: Käytettävissä on mekanismi informaation tarkistamiseen, vahvistamiseen ja korjaamiseen ennen lähetyksen loppuunsaattamista.

Lue lisää W3:n sivuilta.

Kuvaus

Voiko käyttäjä peruuttaa, tarkistaa tai vahvistaa lähettämänsä syötteen, jos se:

  • Aiheuttaa lakiin perustuvia sitoumuksia.
  • Aiheuttaa taloudellisia seuraamuksia.
  • Sisältää käyttäjän testivastauksia.
  • Muuttaa tai poistaa käyttäjän hallinnoimaa dataa.

Seuraavista vähintään yhden kohdan on toteuduttava, jotta kriteeri 3.3.4 täyttyy:

  • Lähetetty informaatio on peruttavissa.
  • Lähetetty informaatio tarkistetaan syötevirheiden varalta ja käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus virheiden korjaamiseen.
  • Käyttäjällä on mahdollista tarkistaa, vahvistaa ja korjata informaatio ennen lopullista lähettämistä.
← Edellinen ohje3.3.3 Virheen korjausehdotus
Seuraava ohje →3.3.5 Ohjeet