Yleistä tietoa saavutettavuudesta

Muita sivustoja, joilla paneudutaan saavutettavuuteen syvällisesti erilaisista näkökulmista.

Apple

Applen saavutettavuussivuilla on paljon tietoa Applen omien tuotteiden sisäänrakennetuista saavutettavuusominaisuuksista.

Google

Google on kerännyt omille saavutettavuussivuilleen asiaa omien tuotteidensa saavutettavuudesta. Sivustolla on ohjeita saavutettavuudesta verkkosivustojen kehittäjille ja sisällöntuottajille.

IBM

IBM:n saavutettavuussivusto, jossa on kerrottu IBM:n omasta saavutettavuustutkimuksesta. Sivustolla on paljon myös käytännön ohjeita saavutettavien verkkosivustojen kehittäjille.

Microsoft

Microsoftin saavutettavuussivustolla on paljon asiaa saavutettavuudesta eri käyttäjille ja ohjeita verkkosivustojen kehittäjille. Sivustolla on myös ohjeita esimerkiksi saavutettavien Word-dokumenttien tekemiseen.

Mozilla Foundation

Mozilla Foundation on kerännyt paljon hyödyllisiä käytännön ohjeita ja vinkkejä saavutettavuudesta verkkosivustojen kehittäjille.

WebAIM – Web Accessibility in Mind

Utahin osavaltion ylläpitämä saavutettavuussivusto, johon on kerätty erittäin kattavasti tietoa ja ohjeistuksia verkkosaavutettavuudesta. Sivustolla on myös yksityiskohtaisia ohjeita esimerkiksi saavutettavien Word- ja PDF-dokumenttien tekemiseen.

World Wide Web Consortium (W3C)

W3C on WWW-standardeja kehittävä ja ylläpitävä kansainvälinen yhteisö, jonka saavutettavuussivuilla on erittäin kattavasti tietoa ja ohjeistuksia verkkosaavutettavuudesta. W3C on myös kehittänyt Verkkosisällön saavutettavuusohjeistuksen (WCAG 2.0), jota käytetään monen muun ohjeistuksen pohjana sekä usein myös lainsäädännön pohjana saavutettavuusasioissa.