Papunet-verkkopalvelun konseptointi

Olemme uudistamassa verkkopalvelumme sisältöjä ja tekniikkaa. Uusimisprojektimme on tällä hetkellä alkuvaiheessa ja haemme nyt avuksemme yhteistyökumppania suunnittelemaan tulevaisuuden verkkopalvelullemme konseptia.

Papunet sisältää paljon erilaisia osioita ja työkaluja, joista tämä uusimisprojekti kohdistuu erityisesti Papunetin tietoa- ja materiaalia-osioihin.

Suunnittelutyön toivomme toteutuvan vielä vuoden 2019 aikana.

Mikä Papunet on?

Suomessa elää kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka eivät kommunikoi puhumalla tai joille puheen ymmärtäminen on vaikeaa. Papunet tarjoaa tietoa, apua ja erilaisia materiaaleja näille ihmisille sekä heidän läheisilleen ja alan ammattilaisille verkossa. Papunetin kaiken toiminnan tavoitteena on, että puhevammaiset ja kaikki muut kommunikoinnissa, vuorovaikutuksessa sekä tiedonkäsittelyssä tukea tarvitsevat ihmiset voivat ilmaista itseään, tulla kuulluiksi ja osallistua yhteiskuntaan.

Kaikki Papunetin sisällöt ovat käyttäjien saatavilla ilmaiseksi. Papunetin sisältöjä tehdään ja kehitetään yhteistyössä tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekin, kohderyhmän ja alan asiantuntijoiden kanssa.

Papunet tavoitti vuonna 2018 yli 870 000 käyttäjää ja sivuilla vierailtiin yli 2,1 miljoonaa kertaa.

Papunetin kohderyhmä

Papunetin pääkohderyhmä on vaikeasti puhevammaisten ihmisten kommunikointikumppanit, eli lähi-ihmiset (perheet, omaiset) ja ammattilaiset (mm. päivähoito, opetushenkilöstö, asumis- ja päivätoimintayksiköissä työtä tekevät, terapeutit ja kuntoutus- ja apuvälinealan ammattilaiset).

Vaikeasti puhevammaisella ihmisellä tarkoitetaan henkilöä, joka ei tule toimeen arjessa puheen avulla tai hänellä on vaikeuksia ymmärtää puhetta. Puhevammaiset ovat hyvin heterogeeninen ryhmä: puhevamma voi liittyä kehitysvammaan, CP-vammaan, autismin kirjon häiriöihin tai aivoja vaurioittaviin sairauksiin tai vammoihin.

Tavoite

Papunet sisältää laajasti tietoa ja materiaalia kohderyhmänsä tarpeisiin ja sitä tuotetaan jatkuvasti lisää. Uusimisprojektimme tavoitteena on mahdollistaa uusia tapoja esittää tätä sisältöä verkkopalvelussamme ja tarpeen mukaan uusia sen tekninen alusta.

Sisällöt tulevat olemaan pääasiassa tekstinä, kuvina, videoina ja ladattavina tiedostoina.

Kohderyhmään kuuluvien ihmisten pohjatiedot vaihtelevat suuresti. Tavoitteena on, että perustieto eri muodoissaan on mahdollisimman selkeästi ja helposti saatavilla ja halutessaan käyttäjä voi navigoida syvemmän lisätiedon ääreen.

Tarjoukset pyydämme 16.10.2019 klo 16 mennessä osoitteeseen arto.paappanen[at]kvl[dot]fi.


Tietosuojaseloste