Webbplatsen Papunet

Papunet verkar för tillgänglig och jämlik kommunikation. Papunet är en webbplats som riktar sig speciellt till personer som har problem med att producera tal, förstå tal eller använda dator, och till personer som behöver lättläst text samt deras närstående, studerande och folk som jobbar inom branschen. I Papunet finns ett digert och koncentrerat material, och sidorna är en tillgänglig verksamhetsmiljö för personer som har särskilda behov när de kommunicerar eller använder dator.

Papunet erbjuder information, berättelser och uppgifter och därmed aktiviteter och möjligheter att uttrycka sig. Sidorna är lämpliga både för fritid, rehabilitering och undervisning där man övar färdigheter i samspel, alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder samt datoranvändning.

På sidorna med standardspråk finns information om talhandikapp, samspel, olika kommunikationsmetoder, hjälpmedel och tolktjänst för talhandikappade personer. Sidorna innehåller också material, till exempel en stor bildbank och ett bildprogram.

Papunet innehåller material på finska, svenska och engelska. På svenska finns de informationsidorna, de materialsidorna, LL-Bladet med symbolstöd och spelsidorna. Spelsidorna finns också på engelska. 

Papunet undervisar och erbjuder konsulthjälp kring tillgängliga webbtjänster samt gör tillgänglighetsbedömningar utgående från kommunikationshandikappade personers och LL-läsares synvinkel.

Papunet finns på adressen papunet.net.

De svenska sidorna finns på adressen papunet.net/svenska/.