Alternativa anteckningshjälpmedel

Det kan gå långsamt eller vara svårt att göra anteckningar med penna då man har språkliga störningar.

Vy över text producerat med ett taligenkänningsprogram. Minilaptop och händer på tangentbordet.

Om det är jobbigt att skriva med penna kan en apparat utrustad med tangentbord vara ett bra redskap för skrivning. Att använda tangentbord kräver inte lika mycket finmotorik som en penna.

Mer information om skrivhjälpmedel

Till iPhone och iPad kan man gratis ladda ner det välfungerande taligenkänningsprogrammet Dragon Dictation, som även ändrar svenskt tal till text.

Text producerat med taligenkänningsprogram.

Taligenkänningsprogrammet Dragon Dictation ändrar tal till text.

Taligenkänningsprogrammet Dragon Dictation (Apple iTunes)

I vissa situationer kan det vara mer effektivt att diktera anteckningarna eller spara dem på video eller som foto. Istället för traditionella diktafoner finns det digitala inbandningsverktyg som fungerar bra även i stora utrymmen.