Anpassning av läromedel

Tryckta läromedel kan digitaliseras så att man kan bläddra i dem, lyssna på dem och vid behov komplettera dem på datorn. Att ändra texter till digital form sker med hjälp av en skanner och ett textigenkänningsprogram (OCR program).

När sidorna är skannade och behandlats av textigenkänningsprogrammet kan de flyttas till textbehandlingsprogrammet och med hjälp av skärmläsaren och talsyntesen läses texten upp.

I vissa textigenkänningsprogram kan sidorna göras om till arbetsböcker så att man kan fylla i sidorna på datorn.

Program för skanning av text

Scan2Text-textigenkänningsprogrammet fungerar i Microsoft Word. Den skannade texten från läroboken kan överföras till ett textbehandlingsprogram.

Scan2Text (Clarosoftware, engelsk sida)

Till Aleksis 2 programhelheten hör möjligheten att flytta text från skannern till textbehandlingsprogrammet.

Aleksis 2 (Cogn Aid)

Med programvaran PaperPort kan man skanna, organisera, söka och dela bilder, papper och elektroniska dokument.

Man kan dessutom bläddra mellan och redigera dokumenten med drag-och-släpp funktionen. I praktiken innebär det till exempel att läraren kan skanna in en sida ur en lärobok och antingen lägga till arbetsuppgifter eller ändra på de nuvarande arbetsuppgifterna direkt i dokumentet. Med blankettverktyget kan man göra blanketter för bland annat hemuppgifter. Med tabellprogrammen går det att göra rutpapper för till exempel matematikuppgifter.

PaperPort återförsäljare (Polarprint)

Med Easy Converter kan lärobokstexter ändras till bland annat mp3 och DAISY format. Det ursprungliga materialet skannas eller hämtas till programmet i Word-, PDF-, HTML- eller textformat.

Easy Converter (Compaid)

Räknehäfte på datorn

Ett traditionellt ruthäfte går att få till datorn ifall man inte kan jobba med penna.

Vy över ett rutpapper på datorskärmen.

Nerladdning av räknehäfte

Som sakkunnig speciallärare Mikaela Stens