Anpassningsträning

Anpassningsträning är social rehabilitering vars mål är att erbjuda den handikappade personen och hennes närmaste medel och kraft att klara vardagen. Anpassningsträningen innehåller handledning, rådgivning och träning. Anpassningsträning ordnas ofta i grupp, så att deltagarna också får kamratstöd av andra människor i samma situation.

Man kan vid behov också få personlig anpassningsträning och det kan ske hemma.

En anpassningsträning för en talhandikappad människa och hennes närmaste förverkligas till exempel kommunikationsfrämjande kommunikationfortbildning och handledning.

Varifrån?

I frågor angående anpassningsträning kan man ta kontakt med hemkommunens social- eller hälsovård, Fpa:s kontor eller med organisationer som arrangerar anpassningsträning.

Informationen om den talhandikappade människans behov av anpassningsträning dokumenteras i den rehabiliteringsplan som görs upp inom hälsovården.

Anpassningsträning på svenska.

FDUV

Folkhälsan

Information på finska

Invalidiliitto / Sopeutumisvalmennus

Kela / Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö

Suomen CP-Liitto / Sopeutumisvalmennus

Mer om ämnet

Handbok om handikappservice (Institutet för Hälsa och Välfärd)