Att stöda samspel

Två kvinnor vid samma arbetsuppgift.

Samspel är att göra tillsammans, att finnas till och att uppleva. Bild: Pekka Elomaa

Att samspela med andra människor är viktigt för oss alla. För det mesta löper samarbetet av sig självt utan att man desto mera behöver fundera på det.

Ibland kan det dock kännas svårt och utmanande att samspela med en svårt handikappad person. Förmågan att vara samtalspartner för en sådan person föds inte helt av sig själv utan man måste bli medveten om och lära sig vissa saker.

Alla kan lära sig att bli en kunnig part genom att bli varse sina egna handlingar i samspelet. Vissa grundprinciper är viktiga i alla former av samspel, oberoende av person eller situation man kommunicerar i.

Kommunikationen och samspelet stöds av att parten

  • är ömsesidigt närvarande i situationen
  • väntar och ger utrymme åt initiativtagande
  • svarar på motpartens kommunikation
  • anpassar sig så att de motsvarar partens kommunikationsbehov
  • kontrollerar att samförstånd uppnåtts

De centrala ordens begynnelsebokstäver bildar på finska ordet LOVIT-minnesregeln, som gör att man lättare kommer ihåg grundprinciperna för hur man kan stöda samspel.

Genom att beakta dessa för kommunikationen viktiga grundelement kan vem som helst iaktta och utvärdera sitt eget sätt att vara samspelspartner. Genom att observera sina egna fungerande kommunikationsstrategier kan parterna bli medvetna om sina egna starka sidor. Dessa färdigheter kan man lära sig att anpassa till kommunikationssituationer med olika människor. Att utveckla sina kommunikationsfärdigheter är en process som pågår hela livet.

LOVIT® - grunder för lyckat samspel

Närvaro

Att vänta

Att svara

Att anpassa sitt sätt att uttrycka sig på

Att kontrollera samförstånd

Som sakkunnig talterapeut Katja Burakoff, Kehitysvammaliitto / Tikoteekki