Att välja uttrycksmedel och pekning

Omfattningen av kommunikationsvokabulären avgör hur mycket man måste bläddra för att producera ett meddelande. På en kommunikationstavla finns alla kommunikationsalternativ på en sida och då behöver man inte bläddra. En kommunikationsmapp förutsätter däremot både bläddring och en förmåga att gestalta vokabulärens uppbyggnad samt en förmåga att hitta ord från olika grupper det vill säga kategorier.

En kvinna ser på meddelanderutan i en bildram. Fingret pekar på meddelanderutan i kommunikationsmappen.

Man kan använda blicken eller handen för att peka på meddelandet.

På en kommunikationstavla eller mapp visar man ofta meddelandet med handen. Kommunikationen kan också ske med hjälp så att en annan person bläddrar genom sidorna och den andra personen visar med blicken eller med en laserpekare sitt val. Den som hjälper kan också läsa de alternativa valen högt (auditiv skanning) och då kan valet ske med hjälp av någon överenskommen gest.

Bläddringen och hur valet av meddelandena i kommunikationsapparater eller kommunikationsprogram görs beror på hurudan maskinen är. Det kan vara frågan om direktstyrning eller stegvisfunktioner. Vid skanning kan man ofta ha nytta av att använda auditiv skanning.

En vy av ett kommunikationsprogram med symboler och av markören som skannar meddelandemenyn.

Den orange ramen visar det valda meddelandet.

Med hjälp av skanning kan man med vilken viljemässigt styrd kroppsdel som helst, styra kommunikationsprogram via en kontakt. Läs mer om olika kontakter som styrs av rörelser.

Det finns två olika typer av skanning, automatisk och manuell skanning.

Till automatisk skanning används en kontakt. Vid första tryckningen påbörjas skanning och vid andra tryckningen väljs det aktiva alternativet. Den automatiska skanningen har en förutbestämd hastighet vilket gör att det krävs en noggrann tajmning av användaren.  

Den manuella skanningen styrs med två olika kontakter eller med en kontakt som har två funktioner (t.ex. sug-blås-kontakt). Med den ena kontakten bläddrar man bland alternativen och med den andra görs valet. Ofta krävs det flera på varandra följande tryckningar för att göra ett val men man kan göra dem i egen takt.