Avgiftsfria bildbanker och verktyg

Avgiftsfria bildbanker har ofta licenser som tillåter användning av bilder i ickekommersiellt syfte.

Kontrollera hurudan licensen är på den bildbanks sidor som du använder.

ARASAAC-bilder

Ett rutsystem med tecknade bilder på föremål, människor och saker.

ARASAAC är en avgiftsfri spansk bildbank som innehåller flera mångsidiga verktyg för bild- och animeringsbearbetning.

Den spanska ARASAAC-bildbanken (engelska)

ARASAAC-bilder i Papunet:

Bildbank

Bildverktyg

Bildstöd.se

en samtalskarta

Bildstöd.se är ett avgiftsfritt och mångsidigt verktyg med bildbank. Registrera dig på Bildstöd.se och tillverka bildscheman och samtalskartor av olika slag. Verktyget innehåller också färdiga material på olika språk.

Bildstöd.se

Mulberry Symbols

Ett rutsystem med bilder på hjälpmedel för datoranvändning.

Mulberry Symbols är en gratis bildbank där det finns över 3 000 tydligt ritade bilder i färg.

Den engelska bildbanken Mulberry Symbols (engelsk)

Mulberry Symbols i Papunet:

Bildbank

Bildverktyg

Sclera pictogram

Ett rutsystem med svartvita pictobilder som uttrycker smärta.

I den belgiska Scleras Picto’s –bildbanken finns det tusentals tydliga, svartvita pictogram samlade.

Den Belgiska Scleras Picto’s –bildbanken (engelsk)

Sclera-pictogram i Papunet:

Bildbank

Bildverktyg

Do2Learn – bildmaterial för undervisning

Ett rutsystem med konturteckningar på de olika skedena vid påklädning.

Från Do2Learn kan man printa bildmaterial som stöd i undervisningen. Sidan är på engelska men materialen fås även utan text.

DO2Learn (engelsk)

SEN Teacher – Undervisningsmaterial för specialundervisning

Ett rutsystem med tecknade bilder på ansiktsuttryck.

På sidorna finns bl.a. bilder på miner, anpassningsbara klocktavlor och en bildbank. 

SEN Teacher (engelsk)

AMMe materialbank

Konturteckningar på de olika skedena vid bakning.

AMME är en gratis bild- och läromedelsmaterialbank som är ämnad för den yrkesinriktade specialundervisningen. Här finns samlat ritade bilder, fotografier och läromedel för bl.a. hushåll, renhållning, textil-, keramik- och metallarbete.

AMMe-läromedelsmaterialbank (finska)

Bilder som symboliserar tillgänglighet och offentliga/allmänna tjänster

Ett rutsystem av symboler över ämnen som handlar om tillgänglighet.

På Helsingfors stads sidor har man samlat symboler för skyltar på allmänna platser. I symbolbanken finns bl.a. symboler för tillgänglighet.

Helsingfors stads bildsymbol-sidor