Bliss-språk

Fingret pekar på en symbol på blisstavlan.

Bliss-språket är ursprungligen en skriftmetod avsedd att användas internationellt.

Bliss-språket är ett grafiskt språk där begrepp och grammatikaliska former uttrycks med hjälp av bliss-symboler.

Bliss-språket fungerar som

  • ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt
  • en metod som stöder inlärning av läsning och skrivning
  • ett direkt uttrycksmedel

Bliss-språket lämpar sig för personer  

  • som inte har fungerande tal
  • som inte kan använda tecken som stöd
  • där bilder är otillräckliga i jämförelse med personens språkliga färdigheter

Bliss-symboler

Alla bliss-symboler bildas av några geometriska grundfigurer, bågar och punkter. Vad bliss-tecknet symboliserar beror på tre faktorer: symbolens form, storlek och position. För att underlätta användningen av symbolerna har de olika bakgrundsfärg, beroende på vilken ordklass de tillhör.

Blisssymboler av meningen: datorn är min bästa penna.
 

Datorn är min bästa penna.

Att bilda meddelanden med bliss-symboler är snabbare än att skriva, eftersom varje bliss-symbol uttrycker ett helt begrepp. Till exempel i ordet penna finns det fem bokstäver men det går att uttrycka med en enda bliss-symbol.

Bliss-språkets historia

Matematikern Charles Bliss uppfann bliss-språket på 1940-talet efter andra världskriget. Hans målsättning var att främja världsfred genom att hitta på ett internationellt språk. Språket återuppstod på 1970-talet då en kanadensisk arbetsgrupp försökte hitta kommunikationssätt för personer med rörelsehinder.

Liksom alla andra språk förnyas också bliss-språket. När omgivningen förändras behövs nya symboler. Den internationella blisskommittén Blisssymbolics Communication International (BCI) standardiserar nya bliss-symboler. Det finns för tillfället över 3000 standardiserade symboler.

I Finland svarar ISAAC Suomi-Finland ry:s blisskommitté på frågor angående standardisering. Sedan år 2001 svarar Bliss-portti – Bliss-porten för bliss-arbetet och fungerar vid Folkhälsan i Helsingfors.

I Finland började man använda bliss-symboler i slutet av 1970-talet då de lärdes ut i specialskolor och vissa daghem. Som mest har det funnits ca 100 användare i Finland men exakta siffror för hur många personer som använder sig av bliss-språket idag finns inte.

Material

Bliss-symbolbank på nätet (Bliss Online)

Användbara bliss-ord om pandemin

Blissbulletinen

Blissmaterial

Bliss-material på finska

Mer om ämnet

Bliss-portti - Bliss-porten (Folkhälsan/AKK)

Blissymbolics Communication International BCI

Shirley McNaughton berättar om sitt mångåriga arbete med Bliss (CKCU-radiokanalen i Kanada, på engelska)

Shirley McNaughtons blogg: Blissful Thoughts (BCI, på engelska)

Mr. Symbol Man (YouTube, på engelska)

Tilläggsinformation