Datorn som skrivhjälpmedel

När man använder datorn som skrivredskap är det viktigt att först ändra tangentbordets och musens inställningar. Ifall datorns egna inställningar inte räcker till, behövs det hjälpmedel.

Information om tangentbord och tilläggsutrustning

Att skriva på en skärm eller på ett tangentbord med ett rutsystem

Skärmtangentbord behövs då datorn styrs av en mus som kontrolleras av huvudets rörelser, ögonpeknig eller när datorn styrs med yttre kontakter med skanning.

Till de flesta skärmtangentbordsprogrammen hör som standardutrustning ett ordprediktionsprogram, som påskyndar själva skrivandet.

I de flesta kommersiella tangentbordsprogrammen kan man också ställa in tangentplaceingen (QWERTY, alfabetisk ordning) och tangenternas storlek. Om man använder sig av skanning kan en bokstavsordning som grundar sig på frekvensen av olika bokstävers förekomst ofta vara ett alternativ som gör skrivandet snabbare.

Bokstäverna är centrerade på ruttangentbordet.

En uppsättning planerad för brukare av mus som styrs med huvudet. Bild: Kommunikationscentret Tikoteekki vid Uleåborgs universitetssjukhus.

Bokstäverna är grupperade i tre sanningsområden.

En tangentuppsättning som planerats för skanning och som grundar sig på frekvensen av olika bokstävers förekomst i finskan. Bild: Kommunikationscentret Tikoteekki vid Uleåborgs universitetssjukhus.

Information om skärmtangentbord

Taligenkänningsprogrammet ändrar tal till text

Vy över text producerat med ett taligenkänningsprogram.

Text producerat med Dragon Dictation programmet.

Ett taligenkänningsprogram kan vara en lösning till skrivsvårigheter då brukaren kan tala och artikulationen är någorlunda tydlig. Till iPhone och Android apparater kan man gratis ladda ner taligenkänningsprogrammet Dragon Dictation som även omvandlar svenskt tal till text.

Dragon Dictation -programmet (Apple iTunes)

Rättstavningskontroll

Det finns många olika program för skrivning och rättstavning på svenska. Det allra enklaste hjälpmedel, som finns i varje dator, är stavningskontrollen i Word. I Word kan stavningen kontrolleras automatiskt medan du skriver. Eventuella stavfel markeras med en röd vågformad understrykning och eventuella grammatiska fel markeras med en grön vågformad understrykning. Dessutom kan stavningskontrollen användas för att kontrollera både rättstavning och grammatik på många olika språk. Ytterligare ett tips är att använda synonymfunktionen i Word, på så sätt får texten omväxling. 

Det finns olika stavningskontrollsprogram som är utvecklade för personer med läs- och skrivsvårigheter och/eller dyslexi.

Stava Rex
Stava Rex är ett rättstavningsprogram på svenska. Stava Rex hittar och rättar fel bättre än vanliga rättstavningsprogram. Stava Rex hittar och rättar grava stavfel eftersom programmet har avancerade algoritmer för rättning. Programmet ger även exempelmeningar. Exempelmeningar innebär att programmet stannar på ett ord och visa ordet i en mening, där ordets betydelse framgår.

Tillägsinformation från Oribi AB

Saida
Saida är ett ordprediktionsprogram som föreslår ord medan man skriver. Med en tangenttryckning kan eleven välja ett ord från förslagslistan i programmet. Saida rättar stavfel och ger exempelmeningar. Man kan även sätta in egna ord i ordlistan.

Tillägsinformation från Oribi AB

Aleksis 2
Ifall stavfelen lättare upptäcks när man hör texten läsas upp, kan talsyntes vara ett bra hjälpmedel. I det kommersiella "Aleksis2"-programmet där man kan öva upp läsfärdigheterna, finns det ”talande stavare” och ”alternativa ordförslag” samt stavningshjälpfunktioner.

Aleksis 2 (CognAid, finska)

Programmet “Skriv och lyssna” läser upp de tangenter som trycks ner som ljud eller bokstavsnamn. Programmet läser också upp skrivna ord eller meningar.

Kirjoita ja kuuntele -programmet (Comp-Aid, finska)