Delaktighet för personer med språksvårigheter

På bilden finns en spårvagn med texten: "pois antiikkisesta yhteiskunnasta - yhteiskunta kaikille" (slopa det antika samhället – samhället tillhör alla).

Bild: Kynnys ry

Vad är ett bra liv enligt personer med språksvårigheter? Vad behöver personer med språksvårigheter för att vara delaktiga i samhället?

Här berättar Kati van der Hoeven och Pia Hämäläinen, som båda har språksvårigheter, om sina erfarenheter. Också Erika Sirén, mamma till en vuxen son med autism och intellektuell funktionsnedsättning, bidrar med egna erfarenheter.

Kati van der Hoeven: "Jag upplever inte att vardagen är svår på något sätt"

Pia Hämäläinen: "Jag lärde mig kommunikation och sociala färdigheter"

Erika Sirén: "I ett bra liv ingår möjligheten att lära sig"

Personer med grava intellektuella funktionsnedsättningar och ett gott liv