Gester och kroppsspråk i kommunikationen

Två män grimaserar åt varandra.

Man behöver inga ord för att vara tillsammans och uppleva saker. Bild: Pekka Elomaa.

Gester och kroppsspråket är en naturlig del i det mänskliga umgänget. En del av gesterna och kroppsspråket är omedvetna och en del ett medvetet beteende.

Gester och beröring kan man också medvetet utnyttja i alternativ och kompletterande kommunikation.

  • med gester kan man ersätta eller förtydliga talad kommunikation
  • kroppsspråk, naturliga reaktioner och signaler kan bli ett kommunikationssätt för en svårt talhandikappad person
  • Kommunikation baserad på medveten beröring används med dövblinda personer

Med gester kan man ersätta ord

En man gäspar och kliar sig i nacken. En man gäspar och håller handen framför munnen. En kvinna gäspar med handen framför munnen och med ögonen fast.

Gester kan vara ofrivilliga, men de går också att avsiktligt överdriva.

Med gester kan man komplettera och förtydliga tal. Med dem kan man beskriva och presenteras saker ickeverbalt; pantomim är ett exempel på detta.

Gesterna är bekanta för de flesta människor och man har lärt sig att tolka dessa i olika situationer. Därför är användandet av dem naturligt och ofta snabbare än talad kommunikation.

Kommunikation med tecken grundar sig på att utnyttja gester.

Kroppsspråk, naturliga reaktioner och signaler i kommunikationen med svårt talhandikappade

Människan förmedlar med sin habitus och sina rörelser olika känslotillstånd, smärta och kroppsliga känningar samt reaktioner på händelser i omgivningen. Kroppsspråket, olika naturliga reaktioner och signaler är ofta det enda sätt en svårt talhandikappad person kan förmedla sig på. 

Att tolka kroppsspråket kräver ofta känslighet och rutin av samspelspartnern, eftersom förändringarna i kroppen kan vara mycket små och individuella. Då svaren på signalerna upprepas gång på gång, kan signalerna utvecklas till ett sätt för medveten kommunikation.

Information om kroppsspråk med en svårt utvecklingsstörd person

Medveten beröring – socialhaptisk kommunikation

Socialhaptisk kommunikation som utvecklats av Riitta Lahtinen och Russ Palmer, grundar sig på användandet av medveten beröring i kommunikation. Kommunikationssättet har ursprungligen utvecklats för kommunikation med dövblinda.

Socialhaptisk kommunikation sker med haptiska meddelanden, d.v.s. meddelanden som förmedlas med beröring. Kommunikationen kan ske genom att rita eller med rörelser.

Med haptiska meddelanden kan man förmedla känslotillstånd, ansiktsuttryck och beteenden samt beskriva omgivningen eller avstånd och riktning. Egna haptiska meddelanden har också utvecklats till sociala snabbmeddelanden.

Socilahaptisk kommunikation har också provats med rörelsehandikappade barn (Savolainen 2011). Erfarenheten visar att beröring ökar samspelets kvalitet och förstärker sociala förhållanden samt hjälper vid tolkning av känslor. Det fungerar också som komplement till talet vid sidan om andra metoder.

Information på svenska om medveten beröring:

Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor

Information på finska:

Haptiisit ja sosiaaliset pikaviestit (Kuurosokeat ry)

Haptiisit ja hapteemit: tapaustutkimus kuurosokean henkilön kosketukseen perustuvan kommunikaation kehityksestä (Riitta Lahtinens avhandling)

Kommunikointia koskettamalla (Tikonen, Tikoteekki)

Riitta Lahtinens webbsidor

Savolainen, I. (2011). Kosketus tuo laatua kommunikointiin. Kirjassa Huuhtanen, K. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Kehitysvammaliitto, Helsinki.

Tilläggsinformation