Grav utvecklingsstörning och samspel

Den unga lutar sig på ståställningen, den vuxna står mittemot och håller i handen.

Det behövs två människor i ett samspel. Bild: Pekka Elomaa

Till en utvecklingsstörning hör ofta svårigheter i samspelskunskaper och kommunikation av olika grad. Gravt flerhandikappade människors samspel utvecklas aldrig till en medveten kommunikation utan sker med hjälp av tidiga färdigheter.

Svåra avvikelser i utvecklingen påverkar övergripande hur en person fungerar, men behovet av närhet och samspel med andra människor finns hos alla.

Centrala delområden för samspel som förmågan att använda sina sinnen och behandla sinnesförnimmelser, göra viljestyrda rörelser och upprätthålla uppmärksamheten är ofta begränsade.

Sinnenas funktion avspeglas på samspelet

Sätten att uttrycka sinnesstämningar och behov kan vara mycket små signaler och kan endast tolkas via kroppsspråk. Om de närstående inte känner igen signalerna, blir den gravt utvecklingsstörda personen utan samspel.

En svårt flerhandikappad person utmanar alltså personer i sin omgivning att utveckla sina egna samspelsfärdigheter och förmåga till fungerande samspel genom naturliga gester och signaler, kroppsspråk och aktivitet.

Fungerande samspel

Den gravt utvecklingsstörda partnern

Den kunniga partnern

Att stödja samspel

Vad är en utvecklingsstörning?

En utvecklingsstörning betyder att man har svårt att lära sig och förstå saker.

(Videon är finskspråkig)

Som sakkunnig talterapeut Katja Burakoff, Kehitysvammaliitto / Tikoteekki

Mer om ämnet 

Om samspelet inte utvecklas i normal takt