Hjälpmedel

Med hjälp av rehabilitering, hjälpmedel och hur samtalspartnern agerar kan kommunikationshinder röjas.

Kommunikationshjälpmedel möjliggör förmedling av budskap med hjälp av bilder, bliss-symboler och skrift.

Hjälpmedel kan också behövas till att få och dela information samt till inlärning och för självständig aktivitet.

Hjälpmedelanskaffningar görs som en del av den medicinska rehabiliteringen via den offentliga hälsovården. Anskaffningen av hjälpmedel föregås alltid av en bedömning och prövning av behovet. Tilläggsinformation om hjälpmedelsservice.

När kommunikationen sker via hjälpmedel eller på andra alternativa sätt ökar mottagaren roll i samtalet. Tilläggsinformation om kommunikation via hjälpmedel.

Läs mera om hjälpmedel:

Kommunikationskarta

Kommunikationsmapp

Talapparat

Skrivapparat som kommunikationshjälpmedel

Kommunikationssprogram

Röstprotes och röstförstärkare

Läs- och skrivhjälpmedel

Hjälpmedel i skolan

Datoranvändning

  • möss, tangentbord, ögonstyrning, pekskärm, kontakter

Pekplattor som hjälpmedel

Hjälpmedel för lek och omgivningskontroll

Monteringstillbehör för hjälpmedel

Tilläggsinformation