Hjälpmedel för datorer

Olika fastsättningsanordningar och hjälmedel som mös, huvudmus och blickstyrning.

En dator kan fungera som hjälpmedel till kommunikation, delaktighet och självständig aktivitet. Förutom den traditionella datorn finns det pekplattor.

Att använda datorn som hjälpmedel betyder i praktiken en helhet, som utöver datorn består av styranordningar (mus, tangentbord) samt behövliga program och kringutrustning. En dator som används som hjälpmedel behöver ofta individuella lösningar för fastsättningar, justerbara stöd eller ställningar.

Monteringstillbehör för hjälpmedel

I val av styrsätt tar man i beaktande hurdana rörelser personen behärskar och brukarens förmåga att observera och gestalta det han ser och hör.

Information om olika styrsätt:

Mus och program som ersätter musanvändning

Tangentbord

Skärmtangentbord

Ögonstyrning

Manöverkontakter

Pekplattor som hjälpmedel

Vem behöver en dator som hjälpmedel?

Datorns användningssyfte har betydelse vid anskaffningen. När datorn behövs som kommunikationshjälpmedel är det oftast specialsjukvårdens hjälpmedelsenhet (till exempel Tikoteekki) som ansvarar för anskaffningen av datorn, tillhörande program och styranordningar.

Om datorn skall användas till annat än för kommunikation varierar anskaffningsförfarandet beroende på vilket sjukvårdsdistrikt man hör till.

Anskaffningsansvaret kan i vissa fall höra till Folkpensionsanstalten, utbildningsväsendet eller försäkringsbolaget.