Hjälpmedel för läsning

Svårigheter med läsning och läsförståelse, som beror på språkliga- eller inlärningssvårigheter, kan underlättas med hjälp av lättläst text eller genom att utnyttja uppläsningsfunktioner.

Lättläst är texter som är skrivna på ett lättare sätt än standardsvenskan. Information om lättläst

För att förstå ordens innebörd kan man också använda bilder som stöd. Se bildberättelser.

Uppläsning som hjälpmedel för läsning

Läsning kan också ersättas med att lyssna. Det finns ett allt större utbud av litteratur i digital form. Information om ljudböcker i skolan.

På den egna datorn kan man installera skärmläsare och talsyntesprogram som ändrar skärmens texter till tal.

Både gratis och kommersiella program finns att tillgå.

Gratis skärmläsare

Genom att kombinera programmen eSpeak och EdWord + EdWeb får man en skärmläsare.

Med talsyntesprogrammet eSpeak kan man skriva och lyssna på texterna samt spara dem i Wav-format. Då man installerar eSpeak får man också svenskspråkiga manliga och kvinnliga röster (SAPI 5-format). Rösterna fungerar med alla gränssnitt som använder sig av SAPI5 (till exempel det kostnadsfria skärmläsarprogrammet EdWord).

Rösterna är mycket robotlika, men genom att justera på talhastigheten kan man få en fungerande röst.

eSpeak fungerar i Linux och Windows operativsystem.

eSpeak (SAPI5) programmets nerladdningssida (engelsk sida)

Skärmläsarprogrammet Edword är ett talande ordbehandlingsprogram men det fungerar bättre som skärmläsare. Programmet fungerar med Microsoft Internet Explorer, Outlook Express och Windows Mail, men inte med Mozilla Firefox eller med Open Office-programmet.

Programmet läser med hjälp av musens kursor texter från menyer, ikoner, webbsidor samt e-post meddelanden.

Textbehandlingsprogrammet Microsoft WordPad läser menyer och textinnehåll men i Microsoft Word endast menytexterna.

Edword innehåller den lättanvända EdWeb-browsern som läser upp webbsidorna högt.

Edword använder i talsyntesen rösterna SAPI 4 och SAPI 5.

Edword nerladdningssida (engelsk sida)

Kommersiella skärmläsare och talsyntesprogram

På återförsäljarnas hemsidor finns de färskaste uppgifterna om de kommersiella programmen.

Comp-Aid Oy

Kajo Apuvälineet Oy

Näköpiste Polar Print Oy

Näkövammaisten Keskusliitto