Hjälpmedel för lek och omgivningskontroll

Lek och gemensamma aktiviteter är sätt att lära sig färdigheter för kommunikation och samspel. Genom aktivitet ökas uppfattningen om omgivningen såväl som förståelsen för de egna möjligheterna att påverka omgivningen. På denna sida presenteras olika hjälpmedel som hjälper vid självständig aktivitet och lek.

Leksaker med kontakter

Kontakt, kontaktsladd och mjukisdjur.

Kontakt, leksakssladd och batteridriven leksak.

För barnet är leken ett naturligt sätt att lära sig nya saker om sig själv och sin omgivning samt att öva samspels- kommunkationsfärdigheter. Gemensamma lekar med andra barn lägger grunden för samhörighet och delaktighet i samhället.

Genom lek och handlingar får barnet en uppfattning om sambandet mellan sakers och händelsers orsak och verkan, om de egna förmågorna och färdigheterna, samt om möjligheterna att påverka omgivningen.

Alla batteridrivna leksaker kan anpassas till att styras med kontakter. Mellan plus-polen (+) och batteriet i batterifacket, placerar man en kopplingssladd (leksakssladd), i vars ända man kopplar en styranordning som passar barnet, exempelvis en kontakt. Läs mer om kontakter.

Eldrivna apparaters användning med kontakter

En eldriven apparat kan anpassas till att fungera med externa kontakter genom att man använder en direkstartningsapparat. Utöver direktstartningsapparater finns det eluttagsmottagare som fungerar med infraröd strålning på marknaden, och som startar och stänger av apparaten med fjärrstyrning via en extern kontakt.

Med omgivningskontroll menar man ett omfattande, ofta i lägenheten installerat system med vars hjälp man kan styra motoriserade dörr- och fönstermekanismer samt hemelektronik. Kommandon för omgivningskontroll kan väljas från kommunikationsprogrammet.

Tilläggsinformation

Haltija

Kajo Apuvälineet

Tunstall Nordic