Hjälpmedel i skolan

Flickan markerar under lektionen.

På de här sidorna finns det samlat tips och erfarenheter för speciallärare om hjälpmedel och hjälpmedelsprogram som underlättar läs- och skrivsvårigheter.

Schabloner för läsning och läslinjaler

Röststöd och ljudböcker

Alternativa anteckningsredskap

Anpassning av läromedel

Som sakkunnig speciallärare Mikaela Stens