Hjälpmedelsservice

Val och anskaffning av hjälpmedel ingår i kommunikationsrehabilitering.

Ett talhandikapp och olika kommunikationssvårigheter kan märkbart försvåra samspel samt att fungera som en medlem i samhällsgemenskapen. Kommunikationshjälpmedel är ett sätt att minska hindren i kommunikation. Dessa behövs då personer använder sig av bilder, bliss-symboler eller genom att skriva då de kommunicerar.

Att finna det rätta kommunikationssättet och de rätta hjälpmedlen förutsätter alltid en bedömning. Endast genom en bedömning kan man finna fungerande kommunikationssätt och hjälpmedel som motsvarar de personliga behoven.

Varifrån?

Kommunikationshjälpmedlen anskaffas i första hand via den offentliga hälsovården. Informationen om de hjälpmedelstjänster som den talhandikappade människan behöver dokumenteras i rehabiliteringsplanen.

Hjälpmedlen kan också bekostas av FPA, socialväsendet, undervisningsväsendet och försäkringsbolag beroende på personens ålder eller hur skadan har uppkommit.

Hjälpmedelstjänster är avgiftsfria.

Behöver du kommunikationshjälpmedel?

Ta kontakt med en talterapeut på hälsostationen.

Guider (på finska)

Omslagsbild på en guide för tekniska hjälpmedelslösningar. Opas tietoteknisiin apuvälineratkaisuihin

Opasvihkon voi tilata painettuna Tikoteekistä: tikoteekki[at]kvl[dot]fi