Jag kan uttrycka mig, om människor kan lyssna på mig

För mig innebär yttrandefrihet att man får ha olika åsikter och att jag får säga vad jag vill. Jag använder min yttrandefrihet till exempel i medier och i mina blogginlägg.

Jag kan uttrycka mig själv i vardagssituationer, om människor kan stanna upp för att lyssna på mig. Men jag gör nog alltid klart att jag har någonting att säga.

Mest möter jag diskriminering i skolor. Rullstolen är nog ännu ok men när jag berättar att jag använder hjälpmedel när jag talar får jag höra alla möjliga svepskäl till varför jag inte kan studera i en så kallad normal skola. Då måste jag hävda mig och stå på mig. De flesta skolor är inte ens tillgängliga ännu, fastän vi lever på 2000-talet och alla borde vara jämställda. Det är vi inte i praktiken.

Elina Ino