Kamratstöd

Kamratstöd är frivillig verksamhet, där människor som upplevt samma saker delar med sig av sina erfarenheter, tankar och känslor och hjälper till med att lösa problem i en ny livssituation.

Kamratstöd kan vara samtal, att lyssna eller göra någon aktivitet tillsammans. Det finns inte ett rätt sätt att ordna kamratstöd. Kamratstöd kan vara utbyte av erfarenheter på tu man hand eller i grupp. Kamratstöd kan man söka och också hitta fungerande samtalsforum på nätet.

Kamratstöd kan medborgarinitiativ eller en organiserad verksamhet av handikapp- och anhörigföreningar. Kamratstöd kan också förenas med rehabiliteringsverksamhet såsom anpassningsträning.

Varifrån?

I frågor om kamratstöd kan man ta kontakt med handikapp- och frivilligföreningar i hemkommunen eller till följande nationella aktörer.

På svenska: 

Folkhälsan

FDUV

Bamsegruppen

Autism- och aspergerföreningen

Autismiliitto

På finska:

Vertaistuki AVH:n sairastaneille ja omisille

 (Aivoliitto)

Vuorovaikutuksen avaimet -vanhempainryhmä (Aivoliitto)

Leijonaemot

Jaatinen

Kehitysvammaisten Tukiliitto

Suomen CP-Liitto

Aivoliitto

Tukinet

Kansalaisareena ry

Mer om ämnet:

Handbok om handikappservice (Institutet för Hälsa och Välfärd)