Kommunikation med bilder

Pojken dricker från muggen, på bordet finns kommunikationsbilder.

Bildkommunikation betyder att man använder bildsymboler som redskap för att uttrycka sig och förstå när kommunikationen med tal eller skrift inte lyckas.

Användningen av bilder i kommunikationen förutsätter att personen förstår bilden och sambandet mellan vad den föreställer; med den här bilden kan jag berätta det här. Av samtalspartnern förutsätter bildkommunikation att hen ställer preciserande frågor samt läser upp bildmeddelandet högt.

Att använda bilder som uttrycksmedel kräver övning, repetition och flera naturliga användningssituationer. Det att personer i omgivningen visar modell på hur man gör är avgörande. Att få modell för hur man gör och det kontinuerliga vardagliga språkbadet, är för en person som lär sig kommunicera med bilder lika viktigt som att höra tal är för en som håller på att lära sig tala.

Språkbad i bildkommunikation

Via bildkommunikation uppnår man inte samma frihet och precision som via kommunikation med tal, skrift, bliss-språk eller teckenspråk. Bilderna gör det ändå möjligt att uttrycka sig fastän det skulle finnas stora brister i de språkliga färdigheterna.

Kommunikationen kan ske med en eller flera bilder. Med ju flera bilder en människa meddelar sig desto entydigare kan man förstå budskapet. Ju otydligare budskapet är desto fler preciserande frågor behövs det.

Bildsymbol med en sol och en pil åt höger.Bildsymbol där en kvinna skuffar en butikskärra i butiken.

Ett meddelande med enstaka bilder (nyckelord) : IMORGON – BUTIK

Bildsymbol med en sol och en pil åt höger.Bildsymbol på en flicka som pekar på sig själv.Bildsymbol på en figur som vandrar.Bildsymbol där en kvinna skuffar en butikskärra i butiken.

Ett meddelande med flera bilder som också följer ordföljden i meningen (symbolskrift): IMORGON – JAG – GÅ – BUTIK.

Bildkommunikation kan grunda sig på nyckelord: Med en bild uttrycker man en sak som har med meddelandet att göra. I vardagliga situationer sker kommunikationen ofta med enstaka bilder.

Exempel på samtal med bildstöd

Enstaka bilder kan också användas till att strukturera samtalet till exempel i en intervjusituation

Att använda samtalsmatta i en intervju

Om en person kan kommunicera med flera ord och använda olika ordklasser (vem-gör-vad-var), blir meddelandet noggrannare. Då kan man tala om symbolskrift i kommunikationen.

Tilläggsinfo om att berätta med hjälp av nyckelord eller meningar

Med bilder kan man också producera ordböjningar, ifall man har ett kommunikationsprogram som gör det.

I bildkommunikation behöver man hjälpmedel där bilderna finns samlade. Hjälpmedlen kan vara en

Bildkommunikationens hjälpmedelsbehov kartläggs i en kommunikationsbedömning som en del av hjälpmedelstjänster och kommunikationsrehabilitering.

Som sakkunnig talterapeut Kaisa Laine, Kehitysvammaliitto / Tikoteekki