Kommunikation med hjälpmedel

Assistenten håller bildtavlan framför pojken. Assistenten visar en symbol från bildtavlan för pojken.

Samtalspartners roll förstärks då kommunikationen sker med hjälpmedel..

Kommunikationshjälpmedel behövs då bilder, blisspråk eller skrift används istället för tal.

De bilder, bliss-symboler eller alfabet- och ordlistorna som används kommunikativt kan finnas 

Om kommunikationen sker via skrift kan hjälpmedlet vara en apparat som återger det skrivna som tal.

Hur kommunicerar man med hjälpmedel?

Pojken väljer meddelande från kommunikationsprogrammet vid cafédisken.

Ett val kan ske genom att peka eller med hjälp av en annan person.

Att berätta något kan ske med hjälp av nyckelord eller på satsnivå beroende på vilken språklig nivå personen är.

Samtalspartnerns roll blir viktigare då berättandet sker med nyckelord. Då berättandet sker med nyckelord förutsätter det att samtalspartnern ställer förtydligande frågor.

Att vänja sig vid hjälpmedel tar tid. Om det uppstår problem eller om hjälpmedelsanvändningen inte går bra, ta då så snabbt som möjligt kontakt med en talterapeut. 
Information om utmaningar i användandet av kommunikationshjälpmedel.

Kommunikationspass

Ett kommunikationspass där det står: Jag har afasi, talstörning. Jag använder ordlistor och bilder som stöd till talet.

Ett kommunikationspass kan se ut som ett visitkort.

Med hjälp av ett personligt kommunikationspass kan man berätta om kommunikationssätt och hur eventuella hjälpmedel fungerar.

Mer information om kommunikationspass