Kommunikationsfortbildning och handledning

För en talhandikappad människas familjemedlemmar kan det ordnas kommunikationsfortbildning och handledning som socialväsendet betalar, som en tjänst som kompletterar kommunikationsrehabiliteringen.

I kommunikationsrehabiliteringen och i användandet av kommunikationshjälpmedel, som hälsovården arrangerar, ingår alltid handledning för de närstående. Kommunikationsfortbildningen och -handledningen ordnas efter bedömning som en kompletterande tjänst till rehabiliteringen. Det kan behövas i situationer då familjemedlemmarna lär sig stödtecken eller övar sig att använda kommunikationsmappar och kommunikationsapplikationer.

Tjänster som kompletterar rehabiliteringen

Kommunikationsfortbildning och -handledning ges enligt prövning. De kompletterar hälsovårdens rehabiliteringstjänster. De ersätter inte talterapi av talterapeut eller till medicinsk rehabilitering ingående hjälpmedelsbedömning eller handledning av dessa.

Kommunikationsläraren och handledaren fungerar i tätt samarbete med talterapeuten och med hälsovårdsenheten, som ansvarar för rehabiliteringen och hjälpmedelstjänsterna.

Hur söker man tjänster?

Kommunikationsfortbildning och handledning ansöker man via socialväsendet i hemkommunen. Som bilaga till ansökan behövs en rekommendation av en talterapeut eller från någon annan expert inom social- eller sjukvården.

Rekommendation för kommunikationsundervisning och -handledning

(Källa: Tikoteekki)

Mer om ämnet

Handbok för handikappservice (Institutet för Hälsa och Välfärd)