Kommunikationsmappar

En sida i en kommunikationsmapp.

Kommunikationsmappen lämpar sig bäst som kommunikationshjälpmedel för en person som behöver mer omfattande kommunikationsmöjligheter än de som kan fås med kommunikationskartor eller lösa bilder.

Mapparna är olika beroende på hurudana egenskaper de har. De kan delas in enligt hur meddelandet förmedlas eller vilka möjligheter de ger brukaren att berätta.

Olika typer av mappar:

Kommunikationsmapparna anskaffas man främst via bashälsovården som en del av den medicinska rehabiliteringen. Hjälpmedelsanskaffningen föregås alltid av en bedömning och prövning av behovet. Tilläggsinformation om hjälpmedelsservice.

Hur förmedlar man ett budskap med en mapp?

Man kan använda enskilda nyckelord eller meningar då man berättar.

I allmänhet pekar man i mappen på de valda symbolerna (bilder eller ord). Om man använder en lösbildsmapp, tar man bort bilderna en och en och räcker dem åt samtalspartnern eller fäster dem på en så kallad meningsremsa.

Användningen av mappen kan också ske med handledning. Handledaren hjälper dels  med att bläddra mellan sidorna men också med att läsa högt de olika meddelandealternativen.

Mer om uttryckssätt och pekning

Video med Sanna som kommunicerar med hjälp av en mapp och en tolk (på finska).

Hur vokabulären presenteras

I mappar som bygger på bilder eller bliss-symboler visualiserar man ordförrådet med fotografier, teckningar eller med bliss-symboler. Dessa mappar används främst av personer som inte kan tala, skriva eller förstå skrift.

Användning av bildvokabulär är alltid ett mer begränsat uttrycksätt än bliss-språk. Blisspråket är ett eget symbolsystem med vilket man uttrycka en mening på samma sätt som med vilket annat talat eller skrivet språk.

Tilläggsinfo om berättande med nyckelord eller fraser

Vokabulärens storlek har betydelse

Med innehållsmässigt små mappar, menar man oftast mappar vars vokabulär innehåller högst några hundra ord. De flesta lösbildsmapparna och mappar uppbyggda med nyckelord har ett ganska snävt ordförråd eller är åtminstone mindre än så kallade omfattande mappar.

I omfattande mappar kan vokabulären vara betydligt större. Det kan röra sig om ett par tusen eller flera tusen ord beroende på hur man räknar dem. Nuförtiden talar man om omfattande eller dynamiska mappar då det gäller mappar med en omfångsrik vokabulär.  Omfattande mappar ger möjlighet till ett exaktare och mångsidigare sätt att uttrycka sig på. Man kan bygga meningar och de ger till och med grammatikaliska möjligheter.

De mindre vokabulären är ofta mer lockande för närstående, eftersom det är lättare att lära sig hitta i dem.

Men det kan också vara problematiskt med ett snävt ordförråd. Det finns inte de symboler som behövs och kommunikationen kan bli styrd.

Om det endast finns symboler för av- och påklädning, matsituationer, toalettbesök, morgonsamling och till en lek i mappen blir det omöjligt att kommentera andra saker. Mappen erbjuder i alla fall inte vokabulär för andra samtalsämnen.

Det ska finnas det som är viktigt i mappen

Man väljer och tillverkar mapparna individuellt. Brukarens kommunikationsbehov och funktionsförmåga tas i beaktande. Vokabulären består av de symboler personen behöver vid olika kommunikationssituationer.

Då ordförrådet byggs upp bör man ha tillräcklig information om personen och om personens livssituation, kommunikationsbehov, vilka samtalspartnerna är samt hurudana kommunikationssituationer det kan finnas.

Då vokabulären byggs upp hjälper det om man tänker på vad man vanligtvis pratar om i olika situationer. Motsvarande ämnen och ordförråd borde även finnas i mappen. I mappen ska det också finnas för brukaren viktiga saker som foton av närstående, platser och annat som personen är intresserad av.

Ibland kan det finnas ett omfattande vokabulär i mappen men ändå saknas viktiga saker för brukaren. En fågelskådare kan inte samtala om fåglar om det inte i ordförrådet finns olika fågelarter, om fåglars häckningsplatser eller livsmiljöer i mappen.

Man tar alltid i beaktande de närståendes förmåga att använda mappen då den väljs och byggs upp. De närstående får handledning i att använda mappen av en talterapeut. Talterapeuten kan också rekommendera kommunikations-undervisning och handledning som betalas av hemkommunens socialservice.

Vem bygger kommunikationsmappen

Kommunikationshjälpmedel anskaffas för det mesta som en del av en kommunikationsbedömning och hjälpmedelsservicen via den offentliga hälsovården.

Planeringen av omfattande mappars vokabulär och struktur  förutsätter alltid en talterapeuts specialkunnande.

Mappar med ett snävare ordförråd kan man också göra själv. På Papunets sidor finns det mappar som kan bearbetas (instruktionerna är på finska). De är planerade för kommunikation med nyckelord.

Papunets kommunikationsmappar.