Kommunikationsprogram för PC-datorer

I ett kommunikationsprogram kan man bygga upp kommunikationskartor som innehåller tusentals ord och uttryck. Vokabulären kan visualiseras med hjälp av bilder, symboler och text.

Att bygga upp en vokabulär förutsätter sakkunskap och sker alltid i samband med hjälpmedels- och kommunikationsbedömningen.

I bedömningen försöker man hitta fungerande hjälpmedelslösningar för den dagliga kommunikationen och samtidigt ta i beaktande personens personliga behov av kommunikation samt funktionsförmåga.

Grid 2

Vy över bildmeddelanden i programmet Grid2.

Vy över Grid-ruttangentbordet.

Grid 2 -programmet kan användas för när- och distanskommunikation. Meddelanden kan produceras med bilder eller genom att skriva. Man kan också använda egna videon och fotografier (till exempel någon händelse) i programmet.

Som talfunktion kan användas syntetiskt eller inbandat tal. Till programmet kan man lägga WLS-bildbank (Widgit Symbols) och också andra bilder kan infogas.

Med programmet kan man sända e-post och SMS. Med hjälp av programmet kan bläddra i internet och i kalendrar samt vid behov styra apparater som är kopplade till omgivningskontroll.

Grid 2 –programmet kan installeras i en dator med Windows operativsystem och i Windows 8 tabletter (ej Windows 8 RT).

Mer information

Kajo Apuvälineet (finsk sida)

Sensory Software (engelsk sida)

Hjälpmedel för Rolltalk-kommunikation

Vy över Rolltalks meddelandemeny med bilder.

Vy över Rolltalk-ruttangentbord.

Med Rolltalk-kommunikation menas en helhet som innehåller en apparat och en programvara. Rolltalk säljs färdigt installerade i särskilda datorer med Windows operativsystem. I Finland finns det tre olika storlekar (Compact, Micro, Light). Den minsta är lika stor som en smarttelefon och den största är som en 12 tums pekplatta.

Rolltalk kan användas både i när- och distanskommunikation. Meddelanden kan produceras med hjälp av bilder eller med skrift.

Som talfunktion kan användas syntetiskt eller inbandat tal. Rolltalk har en egen bildbank men kan också sätt till andra bilder och bildsystem.

Med Rolltalk kan man bläddra och skriva på internet, i kalendrar och använda annan programvara (e-post). Man kan skicka textmeddelanden med Micro och Compact modellerna och med Compact-programmerade infrarödsändaren ProgresStar och ProgresPC kan man använda till att styra omgivningen med.

En specialitet med programmet är att man kan producera meddelande på många rader beroende på hurdana inställningar som gjorts.

Mer information

Comp-Aid Oy (finsk sida)

Abilia (engelsk sida)

Speaking Dynamically Pro

Vy över en kommunikationsapplikation gjord med Boardmaker och Speaking Dynamically Pro programmen.

Speaking Dynamically Pro-programmet kan användas vid närkommunikation. Man kan använda bilder eller skrift. Också egna videon och fotografier som beskriver en händelse, kan användas. Som talfunktion kan syntetiskt eller inbandat tal användas.

Till Speaking Dynamically Pro-programmet behövs Boardmaker-programmet som innehåller PCS-bildbanken (Picture Communication Symbols). I det kan man använda animerade PCS-bilder och för vuxna anpassade ThinLinePCS-bilder. Bilderna skaffas som tilläggsmaterial. Till programmet kan också tillföras egna bilder samt bildbanker.

Mera information om Speaking Dynamically Pro-programmet

Comp-Aid Oy (finsk sida)

Mayer-Johnson (engelsk sida)

Kommunikationsanpassningar på Speaking Dynamically Pro-programmet

Telegrammeddelande är en anpassning på Speaking Dynamically Pro-programmet som installeras på en Windows dator eller pekplatta. 

Se en video på hur anpassningen för telegrammeddelande fungerar (på finska)

Symbol for Windows Gold Kommunikator

Vy över en kommunikationsapplikation som är producerad av Symbol for Windows programmet.

Symbol for Windows Gold kommunikator kan användas med bilder, symboler eller skrift. Den används vid närkommunikation. Det går att använda talsyntes till den.

Till programmet kan man lägga till bland annat PCS- (Picture Communication Symbols), Bliss-, Beta- eller Pictobilder. Till det behövs den skilda licenser.

Från Symbol for Windows program kan man skaffa tilläggsprogram som e-post, program som föreslår ord eller program som man kan styra omgivningen med.

Mer information

Modemo Oy (finks sida)

Handicom (engelsk sida)

Tobii Communicator 4

Vy över Tobii Communicator 4 -programmets kommunikationsapplikation.

Tobii Communicator 4-programmet kan användas för när- och distanskommunikation. Man kan använda bilder eller skrift med detta program. Man kan också använda egna videon eller fotografier för att kunna berätta om någon händelse. Programmet har en finskspråkig talsyntes.

Programmet innehåller SymbolStick bildbank men andra bildbanker kan också läggas till. Man kan skicka e-post samt textmeddelanden via programmet. Med programmet kan man också styra andra funktioner på datorn och vid behov kan man styra omgivningskontrollerande maskiner med det.

Mer information

Kajo Apuvälineet (finsk sida)

Tobii Technology (engelsk sida)

Källa: återförsäljares hemsidor och Tikoteekkis expertis