Lättläst

Lättläst är svenska, med omformat innehåll, ordförråd och uppbyggnad för att vara mera lättläst och förståeligt än vanligt språk.

Man uppskattar att över 650 000 finländare drar nytta av lättläst. I början användes lättläst för skriven kommunikation, men på senare år har även talkommunikationen fått en högre betydelse.

Vad är lättläst i praktiken?


Videon handlar om lättläst (på finska).

Lättläst kommunikation ökar tillgängligheten såväl i tryckt som i elektronisk informationsöverföring. Publikationer och internetsidor på lättläst språk igenkänns på LL-logon. Man kan också höra lättlästa nyheter på radion.

Mer om ämnet

LL-center (Lärum)