Möss och program som alternativ till musfunktionen

Olika modeller av datormusar.

Datorns musfunktioner kan styras med apparater kopplade till datorn eller med installerad programvara.

Vid användning av en såkallad standardmusmodell är det bra att komma ihåg att anpassa musens knapp-, markör och rörelsehastighet så att de motsvarar brukarens funktionsförmåga.

TIPS 
Med programmet X-Mouse Button Control kan man till exempel ta bort musens högerklickfunktion eller ändra den till dubbelklick.

X-Mouse Button Control (engelsk sida)

Beroende på hur musmodellen ser ut kan styrningen ske, förutom med handen till exempel med munnen eller huvudet.

Förutom med mus kan man också välja alternativ på skärmen med blicken eller genom att peka på en pekskärm.

Möss som styrs med huvudet

Bärbar dator med kopplad huvudmus.

Huvudmus och skärmtangentbordsprogram på dator. Bild: Tikoteket vid Tammerfors universitetscentralsjukhus hjälpmedelscentral.

Huvudmusens fungerar så att en mottagare skickar och tar emot infraröd strålning. Strålningen reflekteras på mottagaren som har en reflex som fästs på ett band runt pannan. Den i sin tur flyttar musmarkören på skärmen enligt huvudets rörelser.

Musens alternativa knappfunktioner kan ändras via ett skilt program på skärmen (exempelvis Point-N-Click eller Dwell Clicker 2), eller genom att använda externa kontakter.

En styrningsfunktion som motsvarar huvudmusen kan också byggas med hjälp av program på internet som omvandlar en vanlig webbkamera till mus som styrs med hjälp av huvudets rörelser. Till exempel gratisprogrammet CameraMouse gör Webb-kameran till en fungerande mus.

CameraMouse (engelsk sida)

Program för val av musens tryckfunktioner

Bild av Point-N-Click programmet.

Point-N-Click innehåller musens vänsterklick, högerklick och dubbelklick samt att dra. Point-N-Click –virtualtangentbordet kommer upp på skärmen och valet görs genom att peka och stanna en längre, på förhand definierad, tid vid objektet. Programmet används oftast med huvudmus.

Point-N-Click (Polital, engelsk sida)

Vy över datorskärm med virtuella mustangenter.

Bild av Dwell Clicker 2. Bildkälla: Sensory Software.

Dwell Clicker 2 är planerad för en virtuell mus-kontakt som styrs med huvudmus eller joystick.

När musens kursor hålls en viss tid vid objektet, kommer funktionsknapparna upp på skärmen. Därefter riktar man kursorn på önskad musfunktion (höger/vänster/dubbelklicka eller dra) och önskad aktivitet sker.

Dwell Clicker 2 (Sensory Software, englanninkielinen)

Virtuell musstyrning

Vy av virtuell musstyrning.

Discover Switch-programmet. Den virtuella musmenyn fungerar med automatisk och manuell koppling.

Med en virtuell mus menas ett program med vars hjälp man kan styra alla musens funktioner: rörelser åt olika håll samt tryckfunktioner. Programmets olika funktioner väljs med hjälp av skanning med både en eller två externa kontakter.

Vy av virtuell musstyrning.

Cross Scanner. Musen styrs med en eller två kontakter.

Videoexempel på hur Cross Scanner funktionerar: Cross Scanner - Assistive Technology workshop with Developer R. J. Cooper (YouTube)

Information om Cross Scanner (R. J. Cooper, engelsk sida)

Mer om ämnet

Information om musalternativ fås på återförsäljares sidor.