Övrig teckenkommunikation

Teckenspråket är ett ljudlöst språk och de dövas modersmål. Teckenspråket har sin egen grammatik som skiljer sig från det talade språkets grammatik vad gäller böjningsformer och ordföljd.

Teckenspråkets grundtecken används också i det talade språkets teckenkommunikation, exempelvis i tecknat tal eller tecken som stöd till talet.

Information om teckenspråk (Finlands Dövas Förbund)

Information om tecknens uppbyggnad

Tecknat tal är ett kommunikationssätt som stöder läppläsning (de tecknade orden går också att läsa utifrån tecknarens läpprörelser). I tecknat tal produceras tecknen i sin grundform, ordagrannt och samtidigt som det talade språket. Orden sägs högt eller ljudlöst med munnen.

Till vänster en tecknad bild av kejsaren i sina nya kläder, till höger berättar en kvinna sagan med teckenspråk.

Sagan om Kejsarens nya kläder berättas med hjälp av tecknat tal (på finska).

Det är främst personer med hörselnedsättning eller personer som blivit döva efter att de lärt sig att tala, som använder sig av tecknat tal. Människor med talhandikapp kan också ha nytta av tecknat tal.

I tecknat tal används fler tecken än i tecken som stöd. I tecknat tal tecknar man varje talat ord till skillnad från tecken som stöd, där man endast tecknar stödtecknen. Tecknat tal innehåller också grammatikaliska former som tidsformer.

Information om tecknat tal (Handlaget rf)

Handalfabetet är en stödmetod för läppavläsning, där man använder teckenspråkets handalfabet. För att stödja läppavläsningen tecknas varje ords första bokstav med hjälp av handalfabetet. Ifall det i början av ordet finns flera konsonanter, tecknas alla konsonanter. Ifall ordet är svårt att förstå för läppavläsaren, tecknas hela ordet.

De huvudsakliga användarna av handalfabetet är personer med hörselnedsättning och de som blivit döva som vuxna, efter att de lärt sig att tala.

Bild på handalfabetet.

Handalfabet som används i Finland består av 29 tecken, det vill säga lika många som bokstäverna i det finska skriftspråket. I finlandssvenska teckenspråket används samma handalfabet som i det finska. Bild: Finlands Dövas Förbund rf.

Mer om ämnet

Tecken på nätet