Pekplattor som hjälpmedel

Personen använder en pekplatta i sin famn.

Pekplattans operativsystem avgör hurdana program det går att ladda ner och hurdan tilläggsapparatur det går att använda. Utgångspunkten när man väljer pekplatta bör vara vad apparaten ska användas till.

Om pekplattan används som hjälpmedel kan särskilda anordningar för fastsättning och skydd vara användningsbara.

I de flesta apparater kan man använda yttre kontakter samt skilt tangentbord. Beroende på modellen kan pekplattan använda trådlöst eller 3G/4G nät.

Pekplattor och operativsystem

Till de vanligaste operativsystemen hör Apple iOS, Google Android och Windows 7 och 8. Dessa används av många olika tillverkare.

På marknaden finns också för professionellt bruk tillverkade specialpekplator som är stryktåliga. Stryktåliga modeller finns till Android- och windowsoperativsystemen Stryktåliga pekplattor har utnyttjats också för hjälpmedelslösningar då de används som kommunikationshjälpmedel.

Applikationer för specialgrupper

Det finns många applikationer som stöder inlärning och rehabilitering. Grupper som representerar olika användargrupper har börjat samla listor på applikationer som upplevs som nyttiga för inlärning, rehabilitering och för vardagen.

Mer om ämnet

Kommunikationsprogram för pekplattor