Pekskärmar

En man använder en pekplatta.

Pekskärmar har blivit allt vanligare datateknik. Förutom tablett-datorer och smarttelefoner finns också bärbara datorer så kallade hybriddatorer.

Pekskärmar ersätter den yttre musen som styrsätt och är för många ett konkretare sätt att göra val på.

Apparater med pekskärm innehåller skärmtangentbord men det går också att vid behov lägga till ett yttre tangentbord.

Tekniken i pekskärmen definierar ifall skärmen fungerar endast med fingret eller om den också går att använda med en sticka eller med en handske. Pekskärmens teknik avgör också om man kan använda skärmen vid köldgrader.