Rätt till kommunikation

På bilden övar en grupp människor sig i att teckna.

Alla människor har rätt till kommunikation. Rätten baserar sig på lagar och internationella människorättskonventioner.

Rätten att kommunicera tryggas i synnerhet i artikel 19 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, enligt vilken var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Åsiktsfrihet och yttrandefrihet innebär rätten att sprida och ta emot information och idéer.

Människor med språksvårigheter har rätt till tillgänglig kommunikation och information genom sina egna metoder att kommunicera.

Läs mera om tillgänglig kommunikation.

Personer med olika funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att få den habilitering som behövs för att de ska kunna tillägna sig samma mänskliga rättigheter som andra.

Läs mera om kommunikationsrehabilitering.

Här finns de viktigaste lagarna och internationella konventionerna som gäller personer med språksvårigheter och deras rättigheter samlade.