Röstprotes och röstförstärkare

Med hjälp av en röstprotes kan man producera tal efter att struphuvudet opererats bort (laryngektomi). 

En röstprotes är ett ventilförsett kort rör. Protesen placeras mellan luftstrupen och matstrupen. När luftströmmen leds via protesen till matstrupen bildas det vibrationer i matstrupen. Ljudet påminner om normalt talljud.

En talvibrator är en yttre ljudkälla. Talvibratorn som placeras under hakan producerar vibrationer som ger upphov till resonans i munhålan och i halsområdet, och därmed uppstår ljud som behövs vid tal. Med detta hjälpmedel kan man inte producera olika tonfall och variationer i rösten, och därför låter ljudet monotont.

Röstförstärkare är apparater, som förstärker den egna rösten. Apparaterna består av en mikrofon och en sändare samt en förstärkare eller högtalare.

Röstförstärkare och röstproteser fås via specialsjukvården.