Så här använder jag min yttrandefrihet

På bilden tecknar två personer med varandra.

Vad betyder yttrandefriheten för människor med språksvårigheter? Hurudana erfarenheter har de av diskriminering?

Kati van der Hoeven, Pia Hämäläinen och Elina Ino, alla med språksvårigheter behandlar de här frågorna här nedan.

Kati van der Hoeven: "För mig som en person som inte kan tala är det desto viktigare att kommunicera"

Pia Hämäläinen: "Yttrandefrihet  sett med en autists ögon"

Elina Ino: "Jag kan uttrycka mig, om människor kan lyssna på mig"

Mera personliga erfarenheter av personer med språksvårigheter finns i Papunets blogg (på finska).