Samtal med bilder

I videorna presenteras samtal där bilder används som stöd till talet. Beroende av samtalssättet kan man antingen peka på bilder i från mappar eller använda lösa bilder.

Att planera en butiksutfärd

Kunden och assistenten samtalar och pekar på bilder i mappen. Bilderna fungerar i första hand som stöd till talet för kunden.  Assistenten visar modell för bildanvändningen och pekar på de centrala orden i meddelandet.

Självutvärdering av förmågor

Terapeuten använder samtalsmatta för att kartlägga kundens åsikter. Lösa bilder disponerar samtalet tydligare.

Tilläggsinformation om samtalsmatta-metoden

Planering av jullov

Mamman använder samtalsmatta med sin livliga son för att stöda koncentrationen. Lösa bilder disponerar samtalet tydligare.

Tilläggsinformation om samtalsmatta-metoden