Schabloner för läsning och läslinjaler

Textraderna har olika bakgrundsfärger.

Textens bakgrundsfärg går lätt att byta i ett textbehandlingsprogram.

När eleven har lässvårigheter lönar det sig att uppmärksamma textens storlek, kontrast och textens omfattning.

Kontrasten mellan det vita pappret och den svarta texten kan ibland vara för stor. Genom att placera röda, gula, gröna eller blåa schabloner på texten uppmjukas kontrasterna och läsningen underlättas.

Med en läslinjal syns endast den rad man läser just då.

Robin använder färgade schabloner och läslinjal

Robin är en åttaårig andraklassist. När Robin gick på årskurs ett hade han stora problem med läsningen. Robin blandade ihop bokstäver och han klarade inte av att memorera bokstäverna trots ihärdig träning. Han fick specialundervisning men inte heller det minskade nämnvärt problemen. Robins lärare märkte att Robin följde med i texten med fingret. Han satte också böcker, häften och sin penal runt texten så att endast den mening han läste skulle synas. 

 

Läraren införskaffade en läslinjal och färgade schabloner till Robin. Redan under första försöket märkte läraren att Robin kunde koncentrera sig bättre på texten när han använde hjälpmedlen och han fick dessutom bättre självförtroende när han själv insåg att läsningen löpte smidigare än förut. Det tog inte länge förrän Robin läste meningar betydligt mer flytande. Nu när Robin går på andra klass läser han självständigt med sina hjälpmedel som stöd.

Ändringar i tecknets typsnitt och storlek

Ett enkelt och tillräckligt stort teckensnitt (font) underlättar ofta läsandet och läshastigheten. Storleken på fonten bör åtminstone 12.

På en dator går det lätt att ändra font och storlek. Man kan dessutom underlätta läsandet med att ändra textens bakgrundsfärg för att mjuka upp kontrasterna.

Som sakkunnig speciallärare Mikaela Stens