Service och stödfunktioner

Hand och penna färdiga att skriva på pappret.

Tal- och kommunikationssvårigheter kan märkbart begränsa ett självständigt liv, ett socialt umgänge eller delaktighet i samhället.

Kommunernas social- och hälsovårdssektor erbjuder dels lagstadgad och dels enligt prövning, tjänster som stöder en talhandikappad persons självbestämmanderätt och möjligheter till delaktighet vid funktonsnedsättning. En del av tjänsterna är också riktade till den talhandikappade personens närstående som behöver handledning och stöd i kommunikationen.

Service och stödfunktioner för talhandikappade personer är

Stödfunktioner för närstående är

Behovet av kommunala social- och hälsovårdstjänster kartläggs vid serviceplaneringen. En personlig serviceplan görs upp enligt denna.

Tilläggsinformation om serviceplanering och serviceplan

Serviceguider

Elämässä - Mitt i altt (Guide till FPA:s stöd och tjänster, FPA)

Serviceguider på finska:

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2019 (Sosiaaliturvaopas)

Palveluopas omaishoitajille ja läheisille (Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry)