Servicehandledning och serviceplan

En personlig serviceplan kan göras upp för en person som på grund av en skada eller sjukdom har långvariga svårigheter att klara sig i det vanliga livet.

Serviceplanen görs upp i samarbete med socialvårdens handledare och personen med funktionsnedsättning samt personer i närmiljön.

I planen skrivs det ner alla de tjänster som hälsovården och socialväsendet erbjuder och som den handikappade personen behöver.

Planen granskas vid behov, exempelvis när livssituationen ändras.

Serviceplanen i ett nötskal

Den handikappade människan hemkommun ansvarar för utarbetningen av serviceplanen. Serviceplanen täcker kommunal hälsovård, kommunens socialvård samt de tjänster som FPA erbjuder.

  • Den kommunala hälsovården ordnar medicinsk rehabilitering och andra tjänster som ingår i hälso- och sjukvården. I medicinsk rehabilitering ingår bland annat talterapi och hjälpmedelstjänster.
  • Kommunen socialväsende ordnar tjänster som upprätthåller och befrämjar social kompetens samt handikapptjänster såsom personlig hjälp.
  • FPA ordnar rehabilitering för svårt handikappade människor samt tolktjänster för talhandikappade.

Tillgänglig kommunikation i utarbetningen av serviceplanen

I utarbetningen av serviceplanen tas den handikappade personens egna åsikter och önskemål i beaktande. I utarbetningen av en talhandikappad persons serviceplan bör man uppmärksamma ett fungerande kommunikationssätt samt vid behov använda sig av tolk och/eller bildmaterial.