Skrivna meddelanden som alternativ till tal

Att skriva är det naturligaste sättet att ersätta tal när det inte ligger en språkstörning som grund för förlorad talförmåga. Talade meddelanden kan produceras med apparater och program som ändrar den skrivna texten till tal (eng. text to speech).

I apparater som är gjorda för att producera skriven text kan man ofta också spara snabbmeddelanden som gör kommunikationen smidigare i situationer där upprepningar och kommentarer krävs.

Vy av en Allora-kommunikationsapparat med tangenter.

Mer information om Allora2: Kajo Apuvälineet (på finska)

Vy av en LightWriter-kommunikationsapparat med tangenter.

Mer information om Lightwriter SL-40: Kajo Apuvälineet. (på finska)

Program som ändrar den skrivna texten till tal 

Vy av ClaroSpeak-programmet som fungerar på pekplatta och som ändrar text till tal.

ClaroSpeak-applikationen går att använda som ett skrivprogram på iPad.

En vy av GoTalkNow-applikationen som fungerar på iPad och som ändrar text till tal

GoTalkNow-applikationen är utvecklad för kommunikation och läser också upp det skrivna meddelandet.

Information om kommunikationsprogram för pc.

Information om apparater och deras egenskaper fås av återförsäljare

Haltija

Kajo Apuvälineet (på finska)