Skrivna meddelanden som alternativ till tal

Att skriva är det naturligaste sättet att ersätta tal när det inte ligger en språkstörning som grund för förlorad talförmåga. Talade meddelanden kan produceras med apparater och program som ändrar den skrivna texten till tal (eng. text to speech).

I apparater som är gjorda för att producera skriven text kan man ofta också spara snabbmeddelanden som gör kommunikationen smidigare i situationer där upprepningar och kommentarer krävs.

Vy av en kommunikationsapparat med tangenter.

Lightwriter läser upp skriven text och man kan spara snabbmeddelanden på den.

Vy av ett program som fungerar på pekplatta och som ändrar text till tal.

TalkTabletFI-kommunikationsprogrammet går att använda som ett skrivprogram. Fungerar på iPad och Android pekplattor.

En vy av ett kommunikationsprogram som fungerar på iPad och som ändrar text till tal

GoTalkNow-applikationen är utvecklad för kommunikation och läser också upp det skrivna meddelandet.

 

En vy av ett ruttangentbord i ett kommunikationsprogram.

Ett kommunikationsprogram som är installerat på en dator kan vara ett alternativ till att ändra text till tal.

Mer information om kommunikationsprogram för pc.

Information om apparater och deras egenskaper fås av återförsäljare

CompAid Oy

Kajo Apuvälineet