Symbolbaserade kommunikationsprogram för pekplattor

Kommunikationsprogrammen som presenteras här är symbolbaserade applikationer som kan redigeras utgående från användarens behov. De är planerade för att fungera som hjälpmedel vid kommunikation. Uppläggen i kommunikationsprogrammen byggs upp individuellt. Uppläggen består av symboler, ord eller meningar. Att planera och bygga upp individuella kommunikationsupplägg kräver sakkunskap. Behoven hos hjälpmedlets användare ska beaktas i skapandet av uppläggen och i användningen av programmet.  

Ett passande hjälpmedel hittas via en kommunikationsutredning. 

Merparten av de kommunikationsprogram som finns är utformade engelska. Innehållet i uppläggen kan göras på önskat språk och de flesta kommunikationsprogram har talsynteser på olika språk. Kommunikationsprogram med nordiska språk fungerar bäst på iOS-produkter så som iPad. En del program fungerar även på pekplattor med andra operativsystem som Android eller Windows. Kommunikationsprogrammet kan fungera annorlunda beroende på pekplattans operativsystem.  

Ett kommunikationsprogram som laddats ned på en pekplatta kan också användas med tryckkontakter. Att använda tryckkontakter passar en person som inte kan bläddra genom att svepa på skärmen. Läs mera om tryckkontakter på bland annat Funktionsverket och AbleNet 

Nedan presenteras de kommunikationsprogram som är mest använda i Svenskfinland våren 2018. Det är viktigt att komma ihåg att kommunikationsprogram för pekplattor ständigt utvecklas och förnyas. Utvecklarna till kommunikationsprogrammen arbetar ständigt för att förbättra programmen och åtgärda de problem användarna rapporterar om. I slutet av denna text presenteras sakkunniga som kan ge aktuell information om den senaste utvecklingen av kommunikationsprogram för pekplattor.   

Symbolbaserade kommunikationsprogram kräver internetuppkoppling vid nedladdning av programmet, köp inom programmet eller delning av information. För att använda kommunikationsprogrammet krävs inte tillgång till internet. Nedladdning av programmen sker via App Store för iOS-produkter. Windows-produkter laddas ner via Windows apps – Microsoft Store och Android-produkter via Google Play Store.

Läs mera om skrivhjälpmedelsprogram


Widgit GO SE

Widgit GO SE är en applikation för iPad eller iPhone. Kommunikationsprogrammet har tillgång till en symbolbas med över 14 000 symboler. Egna fotografier och bildfiler kan även användas i programmet. Extra bildbaser som Ritade tecken, Pictogram och Bliss kan köpas direkt i programmet.  

Användaren kan själv skapa upplägg i form av ett rutnät av celler. Användaren väljer antalet rader och kolumner. I varje cell kan en eller flera symboler visas. Texten, talet och cellens utseende kan varieras enligt användarens önskemål. Användaren kan själv spela in ljud. I detta kommunikationsprogram finns den finlandssvenska talsyntesen Samuel att köpas.    

Meddelanden som skapats med Widgit GO SE kan sparas som bildfil, pdf-fil eller bifogas i e-post. Användaren kan säkerhetskopiera och dela sina upplägg via Dropbox, Widgit Online, OneDrive eller Google Drive.   


GoTalk NOW 

GoTalk Now är en applikation för iPad. Kommunikationsprogrammet har tillgång till en medföljande symbolbas. Egna bilder, videor och musik kan användas i programmet. Extra bildbaser som Picture Communication Symbols-symboler (förkortas PCS-symboler), Symbolsticks och engelska Widgitsymboler kan köpas direkt i programmet.  

I GoTalk Now kan användaren själv skapa kommunikationsböcker. En bok kan ha ett obegränsat antal sidor. En sida kan bestå av ett rutfält av celler: 1, 4, 9, 16, 25 eller 36 celler. I cellerna kan symboler, ord eller meningar infogas. En sida i kommunikationsboken kan även bestå av ett fotografi eller en bild. Användaren kan själv anpassa utseendet av kommunikationsboken. Användaren kan även själv spela in ljud. I detta kommunikationsprogram kan användaren välja en iOS inbyggd manlig eller kvinnlig rikssvensk talsyntes eller köpa en rikssvensk talsyntesröst.   

Kommunikationsböcker som skapas med GoTalk NOW kan sparas och skrivas ut som pdf-filer. Användaren kan säkerhetskopiera och dela sina kommunikationsböcker via Dropbox eller dator. GoTalk NOW har en begränsad gratisversion som kan laddas ner för att prövas. I gratisversionen kan endast fem sidor skapas i kommunikationsboken. 

 

ChatAble 3 

ChatAble 3 är en applikation för iPad. I kommunikationsprogrammet kan användaren välja mellan 18 000 Widgit-symboler (förkortas WLC-symboler). Egna bilder och videor kan även infogas i programmet. Kommunikationsprogrammet använder sig av en funktion som kan förutsäga symboler baserat på vilka symboler användaren ofta använder sig av. ChatAble 3 finns i tre versioner: barn, tonåring och vuxen.   

Kommunikationsprogrammet har färdigt innehåll som användaren kan ta i bruk. Användaren kan även själv skapa sina upplägg i form av rutnät av celler. Cellernas innehåll och utseende kan redigeras. Kommunikationsprogrammet analyserar användarens val av ord och ger förslag på användning av ord. I ChatAble 3 kan en rikssvensk talsyntes väljas.  

Uppläggen och meddelanden i kommunikationsprogrammet kan delas via e-post eller sociala medier. De kan även skrivas ut. Säkerhetskopiering kan ske via Therapy Box egna molntjänst 

ChatAble 3 på svenska har nyligen uppdaterats från Chatable 2 och det finns en del problem som utvecklarna arbetar med. Kommunikationsprogrammets finskspråkiga version används av många finskspråkiga. 

Grid 2 och Grid Player

Grid Player är en applikation som fungerar tillsammans med datorprogrammen Grid 2 och Grid 3. Kommunikationsprogrammet för pekplatta är gratis men för att kunna redigera innehållet behövs en licens för datorprogrammet. Gratisversionen av kommunikationsprogrammet Grid Player innehåller en del färdiga upplägg för kommunikation.     

 

Grid for iPad 

Grid for iPad är en applikation för iPad, iPhone eller iPod touch som har lanserats på engelska och finska. Grid for iPad motsvarar programmet Grid 3 för Windows men kräver en egen licens.  I Grid for iPad kan innehållet redigeras även utan datorversionen. En svensk version av Grid for iPad inväntas.   

 

För mera information  

Anna Englund, HNS hjälpmedelscentral  

Michaela Holm & Johan Palmén, Folkhälsan/AKK