Talapparat

Talapparat med bärsele. Talapparat med nio meddelanderutor och handtag.

På talapparaten bandar man i förväg in meddelanden som man tror att kan behövas.

Talapparaten fungerar som hjälpmedel i kommunikationssituationer där man kan använda sig av förhandsinspelade talade meddelanden.

Att kommunicera med en talapparat passar också i situationer där en röst behövs för att få uppmärksamhet. Med en talapparat kan man få en annan persons uppmärksamhet även då denna är utom synhåll i ett annat rum.

Med hjälp av en talapparat kan man också förstärka turtagning och att svara på en annans tilltal vilket står som grund i samspelet. I en talapparat med flera meddelandealternativ kan det finnas snabbmeddelanden dels för att kommentera något och dels för hälsningsfraser. Till att berätta något spontant eller till att uttrycka egna tankar lämpar sig talapparaten däremot dåligt.

Ett exempel på mångsidig kommunikation
Ett barn i dagisåldern kommunicerar huvudsakligen med tecken, naturliga gester, miner och ljud. Med föräldrarna kommunicerar barnet huvudsakligen med tecken. Under daghemmets utevistelser är det naturligast att kommunicera genom att använda gester, miner, ge ifrån sig ljud samt använda sig av de aktuella leksakerna i just den situationen.

Barnet har också en talapparat och en kommunikationsmapp. På morgonsamlingen på dagiset berättar barnet med hjälp av sin talapparat om sitt veckoslut. Kommunikationsmappen använder hon med daghemmets assistent och med de egna föräldrarna i situationer som kräver att saker måste preciseras och visualiseras med hjälp av bilder.

Eftersom talapparatens meddelanden alltid bandas in av en annan person måste man särskilt ta i beaktande meddelandets innehåll, stil och röst. Man måste komma ihåg att man med meddelandet ersätter brukarens tal, alltså måste meddelandena vara i jag-form. Rösten och sätt att tala bör motsvara apparatanvändarens ålder, kön och stil.

Exempel på talapparater

Talapparat för ett meddelande, som är fäst i ett armband. 

En WristTalker är en talapparat som man har runt handleden och som endast har plats för ett meddelande.

Bild på talapparat med löstagbara meddelandefält.

VocaFlex-talapparaten har flera olika utbytbara underlag för meddelanden.

Bild på talapparat som har en stor tryckkontakt.

I Step by step-apparaten kan man banda in flera meddelanden efter varandra. Den här typen av kedjemeddelande kan till exempel användas i gissningslekar.

Bild på talapparat för flera meddelanden som har en extern kontakt.

Med Smart/Scan talapparaten kan man välja meddelanden direkt eller genom att skanna med hjälp av en kontakt (en röd lampa visar det aktiva alternativet).

Talapparat för två meddelanden och en kontakt som är kopplad till leksakerna katt och hund. 

iTalk-apparaten fungerar både som en fjärrkontroll och som en talapparat.

Talapparat ämnad för omgivningskontroll. Apparaten har åtta meddelanderutor.

Tech/Talk talapparaten kan också användas som fjärrkontroll för elektroniska apparater.

Mer info om produkterna och deras egenskaper finns att få hos återförsäljare:

CompAid Oy

Näköpiste Polar Print Oy

Mer om ämnet

Fakta om kommunikationsprogram