Talterapi

Talterapi är rehabilitering vars mål är att förebygga, lindra och avlägsna svårigheter i kommunikationen och samspelet samt förbättra den talhandikappade personens kommunikation- och funktionsförmåga i det dagliga livet.

I talterapin försöker man hitta fungerande kommunikationssätt och hjälpmedel för en talhandikappad person samt stöda och stärka den talhandikappades och hennes närståendes samspel och kommunikation. Talterapin innehåller

  • talterapeutiska undersökningar
  • planering och organisering av rehabilitering
  • individuell och/eller gruppterapi
  • planering och handledning i alternativa och kompletterande kommunikationssätt
  • bedömning, planering och handledning av kommunikationshjälpmedel
  • handledning och konsultering för den talhandikappade människans närstående och omgivning.

Talterapi grundar sig på en personlig terapiplan som den talhandikappade människan, hennes närstående och talterapeuten gjort tillsammans. I planens grund finns en talterapeutisk undersökning eller bedömning av den talhandikappade människans kommunikation och samspel.

Varifrån?

Talterapi är en del av medicinsk rehabilitering. Medicinsk rehabilitering anordnas av den offentliga hälsovården d.v.s. hälsostationerna och sjukhusen. Information om att den talhandikappade behöver talterapi dokumenteras i rehabiliteringsplanen.

Tag kontakt med din egen hälsostation om du har frågor om talterapi.

Mer om ämnet

Suomen puheterapialiitto/Finlands talterapeutförbund