Tecken på nätet

Folkhälsans teckenmaterial

På Folkhälsans nätsidan kan man lära sig tecken från olika ämnesområden. Varje ämnesområde innehåller korta videor, som visar hur man tecknar de olika orden. På sidan hittar man också tecknade sagor och sånger.

Handlaget (teckenbanken)

Största delen av tecknen är från det finlandssvenska teckenspråket (FinSSL), men en del används möjligen främst i det finska teckenspråket (FinSL).

Papunets teckenmaterial

Bildbank – ritade tecken med pilar. Fungerar som stöd till minnet vid inlärning.

Bildverktyg – printa bilder som stöd till att minnas tecken.

Ritade tecken

Rikssvenska ritade tecken. Väldigt klara och enkla svartvita bilder. I alfabetisk ordning cirka 2000 tecken, även kategorier och favoriter och historiefakta.

SUVI nätordbok i de finländska teckenspråken

Över 3000 klipp av tecken och information om teckenspråk.

Teckenspråkiga biblioteket

Teckenspråkiga material för barn (Teckenspråkiga biblioteket)

Tecken på finska

Viito-teckenordbok

Papunets ritade tecken finns också som app. Applikationen har producerats av Aki Niemi.

Viito (App Store)

Viito (Google Play)

Kantti.net 

Information om bl.a. tecken för stöd till talet, tecken på video och material med tecken.