Tolktjänst för talhandikappade personer

Vad är tolktjänst?

Tolktjänsten är en lagstadgad rättighet för den talhandikappade människan som behöver tolkning i arbetet, vid studier, vid olika ärenden, för socialt umgänge, till hobbyverksamhet och för rekreation.

Tolkningstjänsterna är för personer,

  • Som kommunicerar med alternativa eller kompletterande metoder (exempelvis bilder, stödtecken, bliss-språk) eller
  • Vars tal är svårt att förstå utan hjälp av tolk.

Tolkens uppgift är att tolka den talhandikappade personens budskap och forma dem till talspråk. Tolken kan också vid behov ändra meddelanden riktade till en talhandikappad person till lätt språk, stödtecken eller bildstödd kommunikation.

Vad innefattar tolktjänsten?

Ansökan om tolktjänst görs via FPA

FPA ansvarar för tolktjänster. Ansökningar handläggs på FPA:s Center för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Hur ansöka om tolktjänst?

Beställa tolk via förmedlingscentral

En talhandikappad person har rätt till tolktjänst minst 180 timmar/år. Tjänsten är avgiftsfri för användaren. Tilläggstimmar kan beviljas enligt prövning. För en utlandsresa erbjuds tolktjänst för högst två veckor.

FPA ansvarar för de tolktjänster som behövs efter den grundläggande utbildningen. För tolktjänster i den grundläggande utbildningen ansvarar däremot kommunens utbildningsväsende.